РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАЙНА ТА ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ МАСИ

08.08.2019

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 1873 від 11.05.2017р. та №1292 від 23.05.2019 року затверджено  ліквідаційну масу ПАТ Банк «ТРАСТ» станом на «01» березня 2017 року з урахуванням змін станом на 01.05.2019 року:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   759 535 617,20 грн.;
  • Оціночна вартість –  280 255 181,71 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної претензійно-позовної роботи, банком були отримані грошові кошти, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

У зв’язку з надходженням на накопичувальний рахунок банку коштів за результатами претензійно-позовної роботи та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «ТРАСТ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2017р. з урахуванням змін на 01.07.2019  (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2019 від 08.08.2019р.)

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2017 р. з урахуванням змін на 01.07.2019 (щодо грошових коштів) :

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 01.07.2019, (грн.)

Ринкова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 01.07.2019  (грн.)

   

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

94 889 017,65

94 889 017,65

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

-

-

3

Кошти в інших банках

836 469,88

788 709,66

4

Кредити, надані юридичним особам

7 544 557,70

1 394 901,15

5

Кредити, надані фізичним особам

542 747 042,48

121 726 902,08

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

-

-

7

Дебіторська заборгованість

14 248 531,71

5 115 359,43

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

96 160 090,42

57 009 754,00

9

Інші цінності (розділ 98)*

353,00

3 530,00

10

Дебіторська заборгованість**

2 857,24

16,60

11

Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96)**

3 850 599,12

70 893,14

 

Всього

760 279 519,20

280 999 083,71

 

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ БАНК «ТРАСТ»                                                                      В. В. Кухарев

_newpage _newpage _newpage _newpage