Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси

27.05.2019

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1873 від 11.05.2017р. затверджено  ліквідаційну масу ПАТ Банк «ТРАСТ» станом на «01» березня 2017 року:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   759 530 954,25 грн.;
  • Оціночна вартість –  280 254 807,79 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, а саме відновлено на балансі заборгованість за кредитними договорами, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ Банк «ТРАСТ», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «АКО ЕКСПЕРТ»  (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 10151 від 02.08.2013р.)

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «ТРАСТ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2017р. з урахуванням змін на 01.05.2019 (відновлено облік кредитної заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1292 від 23.05.2019р.)

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2017 р. з урахуванням змін на 01.05.2019 (відновлено облік кредитної заборгованості):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 01.05.2019 (відновлення заборгованості за кредитами), (грн.)

Ринкова вартість активів станом на 01.03.2017 з урахуванням змін на 01.05.2019 (відновлено заборгованість за кредитними договорами), (грн.)

   

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

94 145 115,65

94 145 115,65

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

-

-

3

Кошти в інших банках

836 469,88

788 709,66

4

Кредити, надані юридичним особам

7 544 557,70

1 394 901,15

5

Кредити, надані фізичним особам

542 747 042,48

121 726 902,08

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

-

-

7

Дебіторська заборгованість

14 248 531,71

5 115 359,43

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

96 160 090,42

57 009 754,00

9

Інші цінності (розділ 98)*

353,00

3 530,00

10

Дебіторська заборгованість**

2 857,24

16,60

11

Списана за рахунок резервів заборгованість за кредитами (розділ 96)**

3 850 599,12

70 893,14

 

Всього

759 535 617,20

280 255 181,71

 

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ БАНК «ТРАСТ»                                                                      В. В. Кухарев

_newpage _newpage _newpage _newpage